Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Szlak Renesansu w Małopolsce

W imieniu Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz organizacji partnerskich, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do zapoznania się z nowym, długofalowym projektem pt. Szlak Renesansu w Małopolsce, który promować będzie renesansowe dziedzictwo kulturowe w Województwie Małopolskim. Inicjatorem i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Plakat Szlaku Renesansu 2007
Plakat pierwszej edycji
Szlaku Renesansu w Małopolsce 2007
Region Małopolski obfituje w zabytki. Niektóre nie zostały dotychczas przedstawione szerokiej publiczności. Zamierzeniem naszego projektu pt. Szlak Renesansu w Małopolsce jest przygotowanie renesansowych budowli do otwarcia dla mieszkańców i turystów, opracowanie ich jednolitej identyfikacji promocyjnej oraz stworzenie programu udostępniania ich dla zwiedzających. Służyć temu będą seminaria z udziałem właścicieli i/lub managerów wybranych zabytków oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. W ramach projektu w obiektach organizowane będą Spotkania z kulturą Renesansu z towarzyszącymi im wydarzeniami artystycznymi. Cyklicznie odbywające się koncerty muzyki dawnej, pokazy tańców historycznych oraz spotkania literackie i wystawy staną się podstawą do stworzenia wieloletnich programów działalności kulturalnej poszczególnych obiektów oraz wypracowania atrakcyjnych form prezentacji zabytków.

Do końca 2007 roku trwał etap pilotażowy projektu, podczas którego odbyło się seminarium dla przedstawicieli instytucji kultury (14 listopada) oraz Spotkania z kulturą Renesansu (18 listopada). Frekwencja we wszystkich obiektach biorących udział w I etapie projektu: Ratuszu w Tarnowie, Zamku na Mirowie w Książu Wielkim i Willi Decjusza w Krakowie, przekroczyła nasze oczekiwania. W każdym kolejnym roku do udziału w projekcie dołączać będą kolejne obiekty, zaproszone przez dotychczasowych partnerów. W efekcie powstanie Szlak Renesansu w Małopolsce, dla którego zostaną opracowane materiały historyczne oraz spójny model promocji z logotypem, wspólną szatą graficzną, oznakowaniem szlaku i tematycznym opracowaniem tras.

Projekt ma zarówno wymiar regionalny, jak i lokalny. Dzięki współpracy pomiędzy instytucjami zarządzającymi obiektami, ich właścicielami oraz przedstawicielami samorządu Małopolski, możliwe będzie stworzenie nowej, atrakcyjnej oferty turystycznej dla gości z Polski i zagranicy. Opracowanie modeli udostępniania obiektów, organizacja wydarzeń artystycznych z udziałem miejscowych twórców wpłynie na wzrost świadomości historii regionu oraz ożywienie działalności kulturalnej w społeczeństwie lokalnym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem oraz współpracy i wspierania działań służących powstaniu Szlaku Renesansu w Małopolsce. Realizacja projektu w roku 2007 była możliwa dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski