Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Relacje - Szlaku Renesansu w Małopolsce 2013

Szlak Renesansu Małopolska 2013

4 sierpnia 2013 (niedziela) NIEPOŁOMICE

zwiedzanie Zamku Królewskiego w Niepołomicach
zwiedzanie ko¶cioła p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników (renesansowa Kaplica Branickich)
godz. 16.00 Spektakl Tańca Historycznego „W sklepie z zabawkami”

w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej „Capella Antiqua Bialostociensis” (Białystok, Polska)

Zespół Muzyki i Tańca Dawnego "CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS" z Białegostoku
przygotował realizację zatytułowan± „W sklepie z zabawkami”, spektakl taneczno –pantomimiczny wyreżyserowany pod kierunkiem Heleny Szuhalskiej we współpracy z Magdalen± Żmud±. Choreografię przygotowały: Romana Agnel, Magdalena Żmuda, Helena Szuhalska według oryginalnych układów : Pecour’a i Lully’ego. Scenografię wg pomysłu Heleny Szuhalskiej wykonała Pracownia plastyczna Domu Kultury „¦ródmie¶cie”: Aleksandra Krasnoborska i Katarzyna Magdziak.

wyjazd studyjny do Niepołomic
14.30 wyjazd z Krakowa
(ul. Straszewskiego, autokarowy przystanek turystyczny na wysoko¶ci Pl. na Groblach)
Ilo¶ć miejsc ograniczona (koszty wizyty studyjnej pokrywa organizator).
Zgłoszenia na adres kasia@villa.org.pl do pi±tku 2 sierpnia do godz. 16.00

Zdjęcia (T. Korczyński):16 listopada 2013 (sobota) ZAMEK w SUCHEJ BESKIDZKIEJ

godz. 10.00-15.00 zwiedzanie Zamku w Suchej Beskidzkiej w towarzystwie pracowników Muzeum
wej¶cia grup o pełnych godzinach (godz. 11.00 wykład)


godz. 11.00 prof. Paweł Pencakowski „Zamki i rezydencje renesansowe Ziemi Krakowskiej”.

Wystawa pt. „Fundacje Komorowskich i ich wpływ na rozwój Suchej 1613-1614", gdzie prezentowane s± plansze architektoniczne z renesansow± przebudow± zamku.

Wyjazd studyjny z Krakowa do Suchej Beskidzkiej 16 listopada, godz. 9.15
Ilo¶ć miejsc ograniczona (koszty wizyty studyjnej pokrywa organizator).
Zgłoszenia na adres kasia@villa.org.pl do pi±tku 15 listopada do godz. 16.00

Zdjęcia (Paweł Mazur):

17 listopada 2013 (niedziela) WILLA DECJUSZA w Krakowie

od godz. 10.00-15.00 zwiedzanie Willi Decjusza w towarzystwie przewodników
wej¶cia grup o pełnych godzinach (godz. 12.00 wykład)

godz. 12.00 prof. Paweł Pencakowski „Wille renesansowe we Włoszech i w Polsce na przykładzie Villi Emo i Barbaro”.
godz. 13.15 koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione


Zespół Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione jest zespołem instrumentalno - wokalnym, który powstał w maju 1997 r. przy Miejskim O¶rodku Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej. Członkami zespołu s± dzieci i młodzież suskich szkół koncertuj±cy w kostiumach wykonanych na wzór oryginalnych renesansowych strojów dworskich.

W repertuarze zespołu znajduj± się: muzyka, pie¶ni i tańce dworskie XIV - XVII wiecznej Europy.
Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu, koncertuje również w innych miastach Polski (Dworek w Stryszowie, Muzeum Historyczne w Opatowie, zabytkowy ko¶ciół w Graboszycach, zabytkowy ko¶ciół w Sosnowicach/BrzeĽnica, ko¶ciół ¶w. Krzyża w Cieszynie, Piwnica pod Baranami w Krakowie, Wierzynek w Krakowie). Zespół wielokrotnie uczestniczył w Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski” zdobywaj±c GRAND PRIX Festiwalu w 2007 roku. Dwukrotnie uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu (wyróżnienie, 2005 i 2007). Dorobkiem artystycznym zespołu jest również trzykrotne nagranie płyty z muzyk± XIV – XVII wieku – pie¶ni, tańce dworskie i kolędy staropolskie. Zespół posiada bogate instrumentarium: kopie renesansowych i barokowych fletów prostych, szałamaję hiszpańsk±, fidel, skrzypce, instrumenty perkusyjne.
Kierownictwo artystyczne zespołu, instruktorka grupy instrumentalnej – Agnieszka Bernacka

Fundator:„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Go¶cinna”

Organizator:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 lipca 17 a, 30-233 Kraków
tel. 012 425 36 44
www.villa.org.pl

Partnerzy:

Zamek Królewski w Niepołomicach

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

Miejski O¶rodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej


Sponsorzy:

zobacz program kolejnych spotkań >>

Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski