Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Szlak Renesansu w Małopolsce 2012

Trzy odsłony: 22 lipca (niedziela), 29 lipca (niedziela), 4 sierpnia (sobota)

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza na kolejną edycję Szlaku Renesansu w Małopolsce. W ramach programu zostaną udostępnione dla zwiedzających zabytki z okresu Renesansu znajdujące się w granicach Małopolski. Publiczność będzie mogła zapoznać się z historią obiektów w towarzystwie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki, a także wysłuchać wykładów na temat kultury renesansu.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
szczegółowy program: www.szlakrenesansu.pl oraz www.villa.org.pl

22 lipca (niedziela)

wyjazd studyjny Zielonki - Giebułtów - Modlnica

9.50 ul. Kałuży
Zwiedzanie obiektów - prowadzenie dr Paweł Pencakowski
10.30 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach
12.00 Kościół p.w. św. Idziego w Giebułtowie
13.30 Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy
ok. 15.00 powrót

Zobacz zdjęcia >>

29 lipca (niedziela)

zwiedzanie Willi Decjusza w Krakowie i Zamku w Suchej Beskidzkiej z przewodnikiem
w godzinach 11.00-15.00 (wejście grup o pełnych godzinach)

Willa Decjusza

12.00 wykład:
dr Paweł Pencakowski „Zamek królewski na Wawelu i renesansowe rezydencje w Polsce”
19.00 Spektakl plenerowy w wykonaniu tancerzy Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”

Zamek w Suchej Beskidzkiej

wystawa „Pieniądz jako dzieło sztuki”

zobacz relację >>

4 sierpnia (sobota)

11.00 - wykład terenowy: Klementyna Ochniak-Dudek pt. „Rezydencje i domy żupne w Krakowie”
zbiórka osób zainteresowanych spacerem o godz. 11.00 przed siedzibą Muzeum Historycznego (róg ul. Szczepańskiej i Sławkowskiej)

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza na Spotkanie z kulturą Renesansu w ramach projektu Szlak Renesansu w Małopolsce. W sobotę 4 sierpnia o godz. 11.00 odbędzie się wykład terenowy pt. „Rezydencje i domy żupne w Krakowie” prowadzony przez p. Klementynę Ochniak–Dudek, połączony ze zwiedzaniem obiektów historycznych. Zbiórka osób zainteresowanych zwiedzaniem o godz. 11.00 przed budynkiem Muzeum Historycznego (róg ul. Szczepańskiej i Sławkowskiej). Wstęp wolny.

Ekspert:
Klementyna Ochniak-Dudek - historyk sztuki, kustosz w Dziale Sztuki i Etnografii Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Autorka wystaw i publikacji; w 2010 r. członek grupy roboczej opracowującej wniosek o rozszerzenie wpisu wielickiej kopalni soli na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Spotkanie zostanie poświęcone dawnym budowlom mieszkalnym w Krakowie, historycznie związanym z Żupami Krakowskimi, czyli kopalniami i warzelniami soli w Wieliczce i Bochni. Z okresu od XIV do XVIII w. przywołać można ponad dwadzieścia miejskich siedzib żupników zarządzających przedsiębiorstwem solnym, jak również innych urzędników żupnych - np. karbariuszy (jakim był m.in. Jost Decjusz). Spośród czterdziestu czterech kamienic, obecnie znajdujących się przy krakowskim Rynku, co najmniej dwanaście, w różnych okresach, było związanych z Żupami. Wyjątkową pozycję zajmuje zamożna kamienica Pod Karpiem zakupiona na własność Żupy wielickiej w 1699 roku.

Szlak Renesansu 2012

OBIEKTY:

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach

wzniesiony w pierwszej połowie XVI w. o charakterze gotyckim z elementami renesansowymi. Dzieło muratora krakowskiego Jakuba Żura i kamieniarza Kaspra Simona. Na uwagę zasługuje renesansowe tabernakulum ścienne, oryginalna kadzielnica o ażurowej, wielobocznej pokrywie, o kształcie gotycyzuj‘cym, dwa posągi ołtarza, wykonane przez słynnego rzeźbiarza krakowskiego Antoniego Fr‘czkiewicza.

Kościół p.w. św. Idziego w Giebułtowie

póĽnorenesansowy, ufundowany przez Kaspra Giebułtowskiego w latach 1600-1604 z zespołem malowideł ściennych.

Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy

(gmina Wielka Wieś) powstał w 1553 roku, w miejscu wcześniejszego prawdopodobnie wzniesionego w połowie XII wieku. W kościele znajduje się renesansowa polichromia z 1562 roku oraz z połowy XVII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Modlnickiej) datowany na lata 1460-1470. Stropy pokryte są kasetonami. Do zabytkowego wyposażenia należy również marmurowe tabernakulum w kształcie małej kapliczki z XVI wieku i chrzcielnica wraz z amboną z XVII wieku.

Zamek w Suchej Beskidzkiej

Renesansowy zamek z XVI/XVII w. w Suchej Beskidzkiej, zwany "Małym Wawelem" jest budowlą trójskrzydłową z czterema narożnymi wieżami z prostokątnym niemiarowym dziedzińcem z wjazdem od wschodu. Dwupiętrowe skrzydła południowe i zachodnie od strony dziedzińca zdobią piętrowe krużganki, gdzie w części parterowej arkady podtrzymują czworoboczne filary, a na piętrze toskańskie kolumny. Zamek był siedzib‘ rodów Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Zawi‘zkiem zamku był dwór obronny wzniesiony ok. 1554 r. przez Kaspra Suskiego, usytuowany na północ od Rynku u podnóża góry Jasień. Budowla powstała z miejscowego kamienia łamanego, obrabianego stosownie do potrzeb nielicznych szczegółów dekoracyjnych budynku. Rozbudowany w okazałą magnacką rezydencję w 1614 roku z udziałem Piotra Komorowskiego. Powiększony i wewnątrz zmodernizowany ok. 1708 roku przez Annę z Lubomirskich Wielopolską voto Małachowską. Rekonstruowany w latach 1882-87 i 1905. Na terenie parku, należącego do kompleksu zamkowego znajduje się piękna oranżeria wybudowana w stylu neogotyku angielskiego oraz Domek Ogrodnika. O północy na krużgankach można spotkać Białą Panią, którą jest widmo Anny Konstancji z Lubomirskich Wielopolskiej.

Willa Decjusza w Krakowie

Willa Decjusza na Woli Justowskiej jest jednym z najbardziej znanych i najpiękniejszych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce. Zbudowana w latach trzydziestych XVI w. z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza, sekretarza Króla Zygmunta I, wzorowana była na modnych w ówczesnej Europie posiadłościach z okolic Florencji i Rzymu, będ‘cych miejscem wypoczynku, spotkań i dysput filozoficznych. Budowlę na rzucie prostok‘ta, wznieśli około 1535 r. włoscy budowniczowie: Bernardino Zanobi de Giannotis z Rzymu, Jan Cini ze Sieny i Filip z Fiesole. Willa została usytuowana na wschodnim stoku wzgórza i zwrócona elewacją frontową w kierunku Krakowa. Przyległe zalesione wzgórza stanowiły kompozycyjne dopełnienie zespołu. Obecna trzykondygnacyjna, arkadowa loggia rozpięta między dwiema wieżami alkierzowymi, jest w całości efektem przebudowy dokonanej przez Stanisława Lubomirskiego w pierwszej ćwierci XVII w. Zespół pałacowo-parkowy obejmuje obecnie budynek Willi Decjusza oraz dwie oficyny: Dom Łaskiego i Dom Erazma, a także otaczający je Park Decjusza. Od 1996 roku budynek jest siedzibą Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Organizacja i koncepcja projektu:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 lipca 17 a, 30-233 Kraków
tel. 012 425 36 44
www.villa.org.pl

Fundator:

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna”

Sponsorzy:zobacz program kolejnych spotkań >>

Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski