Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Szlak Renesansu w Małopolsce 2011 - Odsłona 3

Spotkania z kulturą Renesansu

Zespół pałacowo-parkowy Willi Decjusza
Kraków, ul. 28 lipca 17 a

17 lipca (niedziela), wstęp wolny
W ramach ostatniej odsłony tegorocznej edycji Szlaku Renesansu w Małopolsce, zapraszamy w niedzielę, 17 lipca do odwiedzenia Willi Decjusza. O godzinie 10.00, 11.00, 13.00 i 15.00 grupy zwiedzających będą nieodpłatnie oprowadzane przez przewodników po Willi, dawnej rezydencji Justusa Decjusza, sekretarza króla Zygmunta Starego.

W ramach towarzyszących zwiedzaniu "Spotkań z kulturą Renesansu" będą mieć miejsce dwa wykłady poświęcone historii i architekturze Willi, rozpatrywanych w szerszym kontekście małopolskiego dziedzictwa Renesansu. O godz. 12.00 dr Zbigniew Beiersdorf omówi architekturę zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza, a godz. 14.00 Pani Klementyna Ochniak-Dudek wygłosi wykład pt. Willa Decjusza wśród rezydencji urzędników żup krakowskich.

Na zakończenie, o godz. 16.00 z koncertem pt. Poezja Stanisława Gąsiorka i muzyka Renesansu wystąpi Zespół Muzyki Dawnej Camerata Cracovia, w składzie: Marta Trybulec (sopran), Marta Salwarowska (skrzypce), Piotr Szewczyk (tenor), Marek Skrukwa (gamba), Krzysztof Górecki (aktor) oraz Ireneusz Trybulec - lutnista i autor programu koncertu.

Zespół Muzyki Dawnej Camerata Cracovia powstał w 1987 roku. Jego założycielem jest lutnista Ireneusz Trybulec. Camerata Cracovia wykonuje muzykę renesansu i baroku na dawnych instrumentach. Koncertuje w różnych składach uzależnionych od potrzeb repertuarowych. Istotną pozycję w programach zespołu stanowi mało znana i nie publikowana dawna muzyka polska oraz muzyka innych krajów słowiańskich z tego okresu, a także twórczość dokumentująca powiązania w tej dziedzinie między Polską i różnymi krajami Europy.

W pierwszych latach istnienia zespół koncertował poprzez Krajowe Biuro Koncertowe. Do chwili obecnej występował w większości zabytkowych miejsc w Polsce, w których organizowane są koncerty i festiwale. Zespół brał udział w Wieczorach Wawelskich, Tynieckich Recitalach Organowych, Festiwalach Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej w Krakowie i Warszawie (Zamek Królewski), w Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu, Wieczorach u Telemanna w Pałacu w Pszczynie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, oraz w koncertach filharmonicznych i in. W 1997 roku zagrał w Sali Hołdu Pruskiego w Sukiennicach koncert charytatywny na rzecz ofiar powodzi. Za granicą muzycy koncertowali w Niemczech (m.in. w zamkach niemieckich, w Meistersingerhalle w Norymberdze, podczas Roku Polskiego w Niemczech, oraz na Expo 2000), Francji, Wielkiej Brytanii (Festival of Music in East Kent), Austrii, na Węgrzech (Festiwal Musiques sacrees aux XVII - XVIII siecles w Budapeszcie), w Czechach (Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Concentus Moraviae), Słowacji, Ukrainie, Rumunii, Mołdawii (Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Martisor) i na Litwie. Zespół nagrywał także programy telewizyjne. Przez 7 lat Camerata Cracovia realizowała projekt kulturalny wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej p.n. Muzyka dawnej Europy - Niemcy i Polska, ukazujący powiązania w dziedzinie muzyki między tymi krajami w dawnych wiekach. Jego uwieńczeniem było nagranie płytowe p.t. Polsko-niemieckie związki muzyczne (1999). W 1997 roku zespół wydał swoją pierwszą płytę CD zatytułowaną Muzyka w dawnej Polsce, natomiast w roku 2003 ukazał się album Jan Kochanowski - Poezja i Muzyka, nagrany na lutni solo przez Ireneusza Trybulca wraz z aktorami - Anną Dymną, Jerzym Trelą i Janem Korwin-Kochanowskim. Wydaniu płyty towarzyszyły koncerty z tymi wykonawcami. Zespół zajmuje się także popularyzacją poezji Kochanowskiego poza Polską, współpracując z aktorami zagranicznymi, którzy czytają na koncertach wiersze Kochanowskiego z zachowanych dawnych przekładów na języki obce. Camerata Cracovia popularyzuje też twórczość nowo odkrytego kompozytora polskiego baroku, Henryka Doebeliusa, wykonując jego sonaty skrzypcowe, odnalezione w Kromieryżu na Morawach. Zainteresowania zespołu kierują się ponadto na polską muzykę reformacyjną: muzycy wykonują dawne pieśni luterańskie, kalwińskie oraz ariańskie.

Willa Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie jest jednym z najbardziej znanych i najpiękniejszych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce. Zbudowana w latach trzydziestych XVI w. z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza, sekretarza Króla Zygmunta I, wzorowana była na modnych w ówczesnej Europie posiadłościach z okolic Florencji i Rzymu, będących miejscem wypoczynku, spotkań i dysput filozoficznych. Budowlę na rzucie prostokąta, wznieśli około 1535 r. włoscy budowniczowie: Bernardino Zanobi de Giannotis z Rzymu, Jan Cini ze Sieny i Filip z Fiesole. Willa została usytuowana na wschodnim stoku wzgórza i zwrócona elewacją frontową w kierunku Krakowa. Z tego okresu zachowały się, widoczne z tarasu na parterze, dwa okienka piwniczne o obramieniach kamiennych, z otworami na ukośnie osadzoną kratę. W obecnej piwnicy, a dawnym przyziemiu, zachował się zespół sześciu prostych portali kamiennych oraz kamienny węgar okna, który posiada bogate renesansowe profilowanie i wykute gniazda do osadzania krat. Rezydencja otoczona była ogrodami i parkiem. Przypuszcza się, że założenie ogrodowe składało się z dwóch części - większego ogrodu kwaterowego oraz drugiego w typie "giardino secreto". Uzupełnieniem ogrodów były stawy usytuowane od strony rzeki Rudawy. Przyległe zalesione wzgórza stanowiły kompozycyjne dopełnienie zespołu. Obecna trzykondygnacyjna, arkadowa loggia rozpięta między dwiema wieżami alkierzowymi, jest w całości efektem przebudowy dokonanej przez Stanisława Lubomirskiego w pierwszej ćwierci XVII w. Zespół pałacowo-parkowy obejmuje obecnie budynek Willi Decjusza oraz dwie oficyny: Dom Łaskiego i Dom Erazma, a także otaczający je Park Decjusza. Od 1996 roku budynek jest siedzibą Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Wszystkich, którzy zechcą odwiedzić Willę Decjusza w ramach programu Szlak Renesansu w Małopolsce, zapraszamy jednocześnie na rozpoczynające się o godz. 17.00 Imieniny Miłosza, wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 Zwiedzanie w grupach o pełnych godzinach
12.00 wykład dr Zbigniew Beiersdorf "Architektura zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza"
14.00 wykład Klementyna Ochniak-Dudek "Willa Decjusza wśród rezydencji urzędników Żup Krakowskich"
16.00 Koncert Zespołu Muzyki Dawnej Camerata Cracovia "POEZJA STANISŁAWA GĄSIORKA I MUZYKA RENESANSU"

Wykonawcy:
MARTA TRYBULEC - sopran
MARTA SALWAROWSKA - skrzypce
PIOTR SZEWCZYK - tenor
MAREK SKRUKWA - gamba
IRENEUSZ TRYBULEC - lutnia, kierownictwo artystyczne

KRZYSZTOF GÓRECKI - recytacje

Program:

Rękopis Bottegariego Che fai qua, figlia bella

Vincenzo Capirola Ricercar

Stanisław Gąsiorek O powyższeniu Zygmunta Augusta królewicza na Księstwo Wielkie Litewskie, 1529

Cesare Negri Bianco fiore

Stanisław Gąsiorek O powyższeniu tegoż Zygmunta Augusta królewicza na Królestwo Polskie,1530

Anonim Pienie o elekcji krala polskiego Zygmunta Augusta

Rękopis Bottegariego Trista sorte e la mia sorte

Stanisław Gąsiorek Na wesele królewny Izabelle, 1539

Tabulatura Strzeszkowskiego Rochalfaza

Stanisław Gąsiorek O tejże królewnie Izabelle, 1539

Anonim Pieśń o śmierci krola starego, Zygmunta pierwszego

Cyprian Bazylik Psalm 70: W Tobie, Panie. tekst: S. K. (Stanisław Kleryka?)

Tabulatura Jana z Lublina Rocal fuza

Stanisław Gąsiorek Fortuna abo sczęście, 1531 (fragmenty)

Anonim Pieśń o weselu króla Zygmunta wtórego Augusta

Mapa dojazdu do Willi DecjuszaMapa Szlaku Renesansu w Małopolsce

Zobacz obiekty, które leżą na Szlaku Renesansu i zapoznaj się z informacjami o nich na specjalnej mapie >>

Organizacja i koncepcja projektu:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 lipca 17 a, 30-233 Kraków
tel. 012 425 36 44
www.villa.org.pl

Współorganizator koncertu:
Nomina RosaeZobacz także:

wszystkie wydarzenia na Szlaku Renesansu w 2011 roku


Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski