Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Wyjazd studyjny 8 listopada

Zapraszamy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, pracowników instytucji kultury, dziennikarzy oraz studentów i uczniów na wizytę studyjną do Książa Wielkiego i Miechowa.

10.00 wyjazd autokaru z ul. Kałuży w Krakowie

11.00 Zamek na Mirowie w Książu Wielkim – zwiedzanie w towarzystwie przewodnika
Zabawy renesansowe z Bractwem Rycerskim – Krakowska Chorągiew Nadworna

13.20 przejazd do Miechowa

14.00 Bazylika Grobu Bożego w Miechowie – zwiedzanie renesansowego założenia klasztornego – prowadzenie dr Paweł Pencakowski

Zgłoś swój udział, skontaktuj się z nami >>

Wycieczka autokarowa Szlak Renesansu 2009


Fundatorzy 
Fundatorzy Szlaku Renesansu w Małopolsce
„Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”

Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski