Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Spotkania z kulturą Renesansu 2009

8 listopada 2009 (niedziela)

Zamek na Mirowie w Książu Wielkim

ul. Wincentego Witosa 10
32-210 Książ Wielki

11.00 – 16.00
Zwiedzanie Dworu w Jeżowie z przewodnikiem
Wspólna nauka tańca renesansowego oraz zabawy renesansowe z Bractwem Rycerskim – Krakowska Chorągiew Nadworna

Renesansowy klasztor i Kaplica
Grobu Bożego w Miechowie

Parafia Bazyliki Grobu Bożego
ul. Warszawska 1
32-200 Miechów

14.00
Wykład terenowy, połączony ze zwiedzaniem renesansowego założenia klasztornego.
poprowadzenie dr Paweł Pencakowski

Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej

ul. Forkiewicza 1
Młoszowa

11.00 – 16.00
Zwiedzanie założenia pałacowo-parkowego
Renesansowe zabawy jarmarczne – grupa teatralna z Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu

12.00
Koncert muzyki dawnej kwartetu smyczkowego "Four Strings"
Kwartet smyczkowy "Four Strings", składa się z muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jest laureatem konkursu wydawnictwa muzycznego "Acte Prealable" za projekt nagraniowy pt. "Zapomniana Muzyka Polska".


Zamek na Mirowie w Książu Wielkim
Zamek został wzniesiony w latach 1585 - 1595 przez biskupa krakowskiego i dziedzica Książa Wielkiego - Piotra Myszkowskiego i jego bratanka, Piotra - starostę Chęcińskiego według projektu włoskiego architekta i zarazem rzeźbiarza - Santi Gucciego, nadwornego artysty Zygmunta II Augusta, Anny Jagiellonki i Stefana Batorego.
Budowla założona jest na planie wydłużonego prostokąta zorientowanego w kierunku północ-południe, w części środkowej ma dwa ryzality (od frontu i z tyłu) oraz występy przy bocznych ścianach. Pałac wzniesiony był z cegły i kamieni pińczowskiego, jest dwupiętrowy, podpiwniczony. Piwnice i parter maja renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami.
Zamek został zaprojektowany w stylu późnorenesansowym, w późniejszych okresach otrzymał elementy późnobarokowe i neogotyckie. Położony jest na wyniosłym wzgórzu Mirowskim, oddalonym kilkaset metrów na wschód od Książa.

Renesansowy klasztor i Kaplica Grobu Bożego w Miechowie
W latach 1530 i następnych średniowieczny klasztor Bożogrobców w Miechowie został całkowicie przebudowany. Powstały wówczas gotycko-renesansowe krużganki oraz centralna, kopułowa kaplica Grobu Bożego wzorowana na współczesnej, wawelskiej kaplicy biskupa Piotra Tomickiego. Warsztat budowlany, widoczny także w innych miastach Małopolski (Kraśnik), łączył w swej sztuce tradycje cechowe budownictwa późnogotyckiego z elementami nowej sztuki sprowadzonej do Krakowa wraz z włoskimi architektami i budowniczymi w początkach XVI wieku. We wnętrzu kaplicy zachował się symboliczny grób Boży, a w kopule odkryto wspaniałe dekoracje przedstawiające kasetony z rozetami, a poniżej herby i figury świętych oraz inne przedstawienia. Odkrycie malowideł podczas prowadzonych prac konserwatorskich w 2008 roku stało się rewelacją sezonu.

Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej
Położone w pobliżu Katowic, wielokrotnie rozbudowywane i odnawiane w XVIII i XIX wieku założenie pałacowe wraz z parkiem i stawem dziś ogrodzone jest wysokim, kamiennym murem z wieżyczkami i basztami. Najstarsze wzmianki o Młoszowej i jej właścicielach pieczętujących się herbem Nowina pochodzą z wieku XIV. Następnie w XVIII wieku majątek należał do starosty krakowskiego Hieronima Wielopolskiego, a w 1798 roku dobra zakupił adwokat Kajetan Florkiewicz, Kajetan i jego syn Juliusz Florkiewiczowie spędzili tu niemal cały swój żywot, nie szczędząc ani wysiłków, ani fortuny na uczynienie z szesnastowiecznego pałacu wielkopańskiej, neogotyckiej rezydencji. Kolejni właściciele Witold i Juliusz Potoccy dostosowali pałac i jego otoczenie do swoich gustów i potrzeb. Autorem projektu przebudowy rezydencji był znany krakowski architekt Zygmunt Hendel. Nadał on pałacowi wytworne formy architektury francuskiej z przełomu XVI i XVII wieku. Pałac wraz z kaplicą, budynkami oficyny i arsenału a także Brama Królewska i baszta Florkiewiczów są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej jest własnością Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Organizacja i koncepcja projektu:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 lipca 17 a, 30-233 Kraków
tel. 012 425 36 44
www.villa.org.pl
Koordynator:
Katarzyna Trojanowska, e-mail:kasia@villa.org.pl

Partnerzy:
Parafia Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Fundatorzy 
Fundatorzy Szlaku Renesansu w Małopolsce
„Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”

Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski