Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Stowarzyszenie Willa Decjusza, inicjator powstania Szlaku Renesansu w Małopolsce, prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, mającą na celu promocję renesansowego dziedzictwa regionu. Ogromne zainteresowanie, jakim cieszy się program, a przede wszystkim wydarzenia kulturalne organizowane w ramach dorocznych „Spotkań z kulturą Renesansu”, stało się inspiracją dla otwarcia Willi Decjusza dla najmłodszych odbiorców kultury – dzieci i młodzieży gimnazjalnej – oraz opracowania specjalnie do nich adresowanych programów edukacyjnych. Celem projektu „Małopolskie Dziedzictwo Renesansu”, bo taką nazwą objęte zostały działania edukacyjne Stowarzyszenia, jest uzupełnianie tradycyjnej edukacji szkolnej o tematykę związaną z dziedzictwem kulturowym oraz zwrócenie uwagi uczniów na nowe obszary zainteresowań.

Nocne Lekcje w Willi Decjusza

Podstawowym założeniem projektu stało się „wyprowadzenie” lekcji z przestrzeni współczesnej sali szkolnej i umiejscowienie ich we wnętrzach zabytków kultury - w Willi Decjusza i innych obiektach biorących udział w programie „Szlak Renesansu w Małopolsce”. Wybór nowej lokalizacji stał się bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność zajęć. Obcowanie z substancją zabytkową, poznawanie historii i historii kultury poprzez odbywanie swego rodzaju „podróży w czasie” pozwala uczniom zdecydowanie szybciej przyswajać nowe zagadnienia.

Nauka etykiety dworskiej czy wykłady poświęcone innym aspektom dawnej obyczajowości odbywające się w trakcie posiłków, zajęć tanecznych czy plastycznych prowadzonych w historycznych obiektach stają się nie tylko okazją zdobycia nowych informacji, ale przede wszystkim w pełni angażującą przygodą. Warto w tym miejscu dodać, że niektóre lekcje odbywają się „w nocy”. I właśnie żywioł zabawy wpisany w scenariusz wszystkich zajęć, obok wspomnianego nawiązania do uczestnictwa w różnorodnych formach kultury dawnej, jest kolejnym czynnikiem wpływającym na dużą skuteczność tej formy edukacji.

Lekcje kulturowe w ramach „Małopolskiego Dziedzictwa Renesansu” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pedagogów, jako forma zajęć urozmaicających i uzupełniających obowiązujące programy nauczania. Ich efekt dydaktyczny ma jednak dużo szerszy zasięg. Twórcze, wieloaspektowo prowadzone poznawanie kultury dawnej, ułatwia młodym ludziom rozumienie historycznej ciągłości kultury. Nabyta umiejętność odnajdywania śladów kultury Renesansu i nawiązań do niej w otaczającym świecie i w różnych formach kultury współczesnej umożliwia im rozumienie kultury XXI wieku jako palimpsestu, przez który prześwitują nieustannie wcześniej napisane teksty. Pozwala jednocześnie zobaczyć Willę Decjusza, na przykład, jako dawną rezydencję sekretarza króla Zygmunta Starego, XIX – wieczny salon kulturalny i patriotyczny Marceliny Czartoryskiej czy wreszcie centrum kultury współczesnej nawiązujące do tradycji ustanowionej w minionych stuleciach. Umożliwia pełne zrozumienie sensu pojęcia dziedzictwo.

Nocne Lekcje w Willi Decjusza

„Małopolskie Dziedzictwo Renesansu” obejmuje zarówno programy przygotowane z myślą o społeczności lokalnej, tj. szkołach krakowskiej Dzielnicy VII, jak i adresowane do placówek edukacyjnych z całego regionu Małopolski. Dzięki nawiązanej w 2009 roku współpracy z włoskimi instytucjami oświatowymi projekt zyskał także wymiar międzynarodowy.

Przedstawicieli szkół zainteresowanych udziałem w lekcjach kulturowych realizowanych w ramach programu „Małopolskie Dziedzictwo Renesansu” prosimy o kontakt mailowy z Katarzyną Trojanowską, Koordynatorką Projektu: kasia@villa.org.pl.Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski