Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

"Szlak Renesansu w Małopolsce"

wykłady, wizyty studyjne, prezentacje obiektów zabytkowych.

6-10 września 2016

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza do udziału w projekcie, który odbędzie się w dniach 6 - 10 września 2016. Program składa się z cyklu wykładów, wizyt studyjnych i szczegółowych prezentacji wybranych obiektów Szlaku Renesansu w Małopolsce oraz otwartych spotkań z kulturą renesansu. 

Zakres merytoryczny seminarium obejmuje przedstawienie tła kulturowego XVI-wiecznej Europy oraz zagadnienia skupione wokół tematu: "Wpływ centralnego ośrodka sztuki renesansowej na rozwój artystyczny peryferyjnych obszarów Królestwa Polskiego w świetle współczesnych badań konserwatorskich".

Ideą projektu jest zaangażowanie odbiorców w poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz budowanie świadomości potrzeby ochrony obiektów zabytkowych. Poprzez udział w programie zlokalizowanym wokół historycznych miejsc uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu popularyzacji dziedzictwa architektury i podniesienia jego atrakcyjności oraz umiejętności w zakresie oprowadzania grup zwiedzających po zabytkowych obiektach.

Program:

6.09 (wtorek) SEMINARIUM W WILLI DECJUSZA

Kompleks pałacowo-parkowy Willi Decjusza wKrakowie: wprowadzenie do projektu, przedstawienie zagadnień oraz tła kulturowego XVI-wiecznej Europy, omówienie historii przekształceń architektonicznych Willi Decjusza.

7.09 (środa) BODZÓW, MODLNICA

Wizyta studyjna:

- kamienny ołtarz św. Doroty z Katedry Wawelskiej w kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie (Kraków, dzielnica Dębniki) - wykład terenowy;

- kościół p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy; renesansowa polichromia oraz prezentacja aranżacji miejsca przeznaczonego na montaż renesansowego cyborium z Katedry Wawelskiej.

9.09 (piątek) 12.00-17.00 WILLA DECJUSZA

Oprowadzanie publiczności przez uczestników programu (I grupa).

10.09 (sobota) 12.00-17.00 WILLA DECJUSZA

Oprowadzanie publiczności przez uczestników programu (II grupa).

Organizator zapewnia transport do prezentowanych obiektów, wyżywienie, noclegi dla osób spoza Krakowa oraz materiały. Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres: kasia@villa.org.pl Udział w projekcie jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, ul. 28 lipca 1943 17 a, tel. 12 425 36 44, www.villa.org.pl

Kompleks pałacowo-parkowy Willi Decjusza w Krakowie

fot. P. Mazur

Kościół p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy

fot. T. Korczyński

Organizator:

Fundatorzy:

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
pn. "Wolontariat dla dziedzictwa".

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. "Małopolska Gościnna".

 


Cykl wizyt studyjnych

Wykład terenowy: kamienny ołtarz św Doroty z Katedry Wawelskiej w kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie (Kraków, dzielnica Dębniki).

Przedstawienie wybranych zabytków służyło zainicjowaniu ścieżki edukacyjnej ukazującej rozproszone dziedzictwo Katedry wawelskiej z okresu renesansu. W porozumieniu z parafią w Pychowicach zrealizowano wizytę studyjną i wykład terenowy: "Kamienny ołtarz św Doroty z Katedry Wawelskiej w kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie. Omówiona została historia obiektu, jego przedstawienie sakralne oraz stan zachowania i przebieg przeprowadzonych w ostatnich latach prac konserwatorskich. Nakreślone zostały wyniki badań oraz efekty wykonanych przez zespół specjalistów prac renowacyjnych.

Spotkanie z kulturą Renesansu: marmurowe cyborium z Katedry Wawelskiej w Kościele św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy (powiat krakowski, gmina Wielka Wieś).

Wizyta studyjna zrealizowana została w porozumieniu z parafią św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy. Uczestnikom udostępniony został zabytkowy kościół w Modlnicy, w którego wnętrzach zachowała się polichromia pochodząca z różnych okresów, w tym najstarsza część z 1562 roku. Zwiedzający mieli okazję do zapoznania się z renesansowym cyborium z Katedry wawelskiej, które po niedawno zakończonej konserwacji przechowywane jest na terenie plebanii i w najbliższym czasie otrzyma nową oprawę w kościelnej kaplicy. Zwiedzaniu towarzyszył wykład terenowy na temat zachowanego renesansowego wystroju kościoła w Modlnicy oraz szczegółowe omówienie zabytkowego cyborium. Dużą uwagę poświęcono przedstawieniu nowej aranżacji renesansowego tabernakulum, które zostało zaprojektowane przez konserwatorkę prowadzącą bania i prace renowacyjne. Zaproponowane rozwiązania umożliwią prawidłowe przedstawienie tego cennego zabytku oraz zwrócenie uwagi na jego walory.

Eksperci:  prof. Paweł Pencakowski, Paula Musiał.

 


Zwiedzanie Willi Decjusza

9 i 10 września 2016

Szlak Renesansu Małopolska 2016

Willa Decjusza (ul. 28 lipca 1943 17 a, Kraków) będzie otwarta dla zwiedzających w dniach 9 i 10 września 2016 (piątek i sobota) w godz. 12.00-17.00. Udostępnianie obiektu odbywa się w ramach programu "Szlak Renesansu w Małopolsce", a przewodnikami publiczności, wraz z opiekunami naukowymi, będą uczestnicy seminarium, którzy przygotują własne scenariusze oprowadzania po historycznym obiekcie, nawiązujące do dziedzictwa renesansu. Zwiedzanie odbywa się w grupach o pełnych godzinach. Wstęp wolny.

Willa Decjuszaw Krakowie - jeden z najbardziej znanych i najpiękniejszych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce. Zbudowana w latach trzydziestych XVI w. z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza, sekretarza Króla Zygmunta I, wzorowana była na modnych w ówczesnej Europie posiadłościach z okolic Florencji i Rzymu. Budowlę na rzucie prostokąta, wznieśli około 1535 r. włoscy budowniczowie: Bernardino Zanobi de Giannotisz Rzymu, Jan Cini ze Sieny i Filip z Fiesole. Willa została usytuowana na wschodnim stoku wzgórza i zwrócona elewacją frontową w kierunku Krakowa. Rezydencja otoczona była ogrodami i parkiem. Uzupełnieniem ogrodów były stawy usytuowane od strony rzeki Rudawy. Przyległe zalesione wzgórza stanowiły kompozycyjne dopełnienie zespołu.

Zespół pałacowo-parkowy obejmuje obecnie budynek Willi Decjusza oraz dwie oficyny: Dom Łaskiego i Dom Erazma, a także otaczający je Park Decjusza. Od 1996 roku budynek jest siedzibą Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Organizator:

Fundatorzy:

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
pn. "Wolontariat dla dziedzictwa".

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. "Małopolska Gościnna".

 


zobacz też poprzednie edycje Szlaku Renesansu w Małopolsce:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski